Naše historie

Tábory s Čertíkem

                 Vůdčí osobností byl po dlouhá léta Mgr. Zdeněk „Zdenál“ Drábek – zakladatel tábora, hlavní vedoucí a skupinový vedoucí při ZŠ Herčíkova. Jeho vůle a invence vedla na začátku 80. let nejprve k založení a po té k dlouhodobému budování táborového společenství. Zdenál si při svých toulkách a výpravách do malebného prostředí České Kanady vyhlédl místo poblíž vesničky Kaproun. Dlouho se mu však nedařilo získat povolení pro budování táborové základny. Proto se první tábory konaly po čtyři roky  poblíž obce Dobrá Voda. Se získáním povolení byla táborová základna konečně přemístěna na lesní louku poblíž Kaprouna. Postupně bylo vybudováno táborové zázemí  – srub Klondike, kuchyně a jídelna.                                                                                                          

                  V průběhu mnoha let se na našem táboře vystřídalo v rámci dvou letních třítýdenních turnusů mnoho malých i větších táborníků. Bez nadsázky se dá říci, že kaprounským táborem prošlo kolem dvou tisíc dětí. Neodnesli si z něj jen zážitky z celotáborových her, výměnných pobytů, táboráků, poutavých výletů, sportovních klání, dobrodružných výprav, ale i celoživotní přátelství, vztah k přírodě, manuální zručnosti a dovednosti a touhu poznávat.  

                 Po smrti Zdeňka „Zdenála“ Drábka v roce 2011 převzala pomyslnou táborovou pochodeň jeho dcera Irena Drábková. Táborová základna se z důvodu těžby dřeva musela po více než třiceti letech přesunout na nové místo poblíž Kačležského rybníka. Opuštění malebné kaprounské louky uzavřelo jednu velkou kapitolu našeho táborového života.                                                            

                  Pod vedením hlavní vedoucí Ireny Drábkové probíhají tábory na kačležské základně dosud. V průběhu let jsme naši táborovou činnost rozšířili o tábory u moře, anglické tábory a sportovní kempy.  Věříme, že i současné děti chtějí prožívat letní táborová dobrodružství právě na našem táboře, který navazuje na skutečně dlouholetou a silnou tradici. 

 

Mgr. Irena Drábková, vedoucí Volnočasového centra Čertík